Projecte direcció de centre

Bon dia

Tal com estableix la resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors (Base cinquena de l’annex 1),

us volem informar que, avui dimecres 30 de març, s’ha penjat al Gestib (apartat Centre/Documents Institucionals/Projecte de direcció) el(s) projecte(s) de direcció del(s) candidat(s) del vostre centre.

Salutacions

Servei de Planificació Educativa