Consell Escolar


El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s'hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar el Director del centre i aixeca acta de les seves decisions el Secretari. Hi participen també el Cap d'Estudis i un representant de l'Ajuntament, a més dels representants dels professors, pares, alumnes i personal no docent.

Algunes funcions del Consell Escolar

Intervenir en el nomenament del director.

Aprovar els pressupostos del centre.

Vetllar per l'optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.

Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals.

Supervisar la marxa general del centre.

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

 

Presidenta

 • Dolors Palmer Sans (directora)

 

Representants dels professors

 • Margalida Bosch Sabater
 • Francesca Cabot Clar
 • Margarita Gayà Moreno
 • Pere Janer Mulet
 • Catalina Flexas Barceló
 • Joan Lladó Guasp
 • Paloma Sainz Calvo (cap d'estudis)
 • Raquel Matas Marín (secretària)

 

Representants dels alumnes

 • Guillem Josep Rayo Coll
 • Laura Martín Rosillo
 • Naiara Prados Ramírez

 

Suplents

 • Raquel María Tizón Durán
 • Mª Victòria Cuevas Lizardo

 

Representant dels pares

 • Mª Elena Durán Delgado
 • Joan Lliteras Bernad

 

Representant del personal no docent

 • María Concepción Rullan Canals

 

Representant de l'Ajuntament

 • Josep J. Quetglas Mas

 

Representant de l'APIMA

 • Magdalena Aguiló Victory

(actualitzat 2/12/2016)