Coordinacions


 • Coordinador de Comissió de Medi Ambient: Francesc Avellà Salvà.
 • Coordinadora de la Comissió Lingüística: Pere Janer Mulet.
 • Coordinadora d'Activitats Extraescolars: Margalida Gayá.
 • Coordinadora de Convivència: Inmaculada López Pérez.
 • Coordinadora de Biblioteca: Lourdes Perelló Montserrat.
 • Coordinació EOIES: Toni Joan Coll.
 • Coordinació Teatre: Margalida Truyols.
 • Coordinador TIC: Rosa Maria Arbona Nadal.
 • Coordinadora de tutors de 1r cicle d'ESO: Margalida Bosch Sabater.
 • Coordinador d'esports : José Francia Crespí.
 • Coordinadora de qualitat: Bàrbara Pallicer Barceló.
 • Coordinadora Erasmus: Maria José García Pérez.
 • Coordinadora Formació: Belén Barrios Barbero.
 • Coordinadora de la plana web : Rosa Maria Arbona Nadal.

(actualitzat 2/10/2017)