Taxes


Instruccions

 

MODEL 046

 

Taxes per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials     

 

Títol de batxillerat  

 

Títol de batxillerat família nombrosa

 

Títol de tècnic 

 

Títol de tècnic superior 

 

 

Taxes de titularitat estatal 2015

 

Taxa de titularitat estatal 059  (tITOLS BUP)

 

 

Taxes per a proves d'accés a cicles formatius

 

Inscripció per a les proves d¡accés als cicles formatius de grau mitjà

(inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) 

 

Inscripció per a fer les proves d'accés als cicles formatius de grau superior

(inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) 

 


 

      moodle

 

Futbol l-ll al Guillem Sagrera

cofinanciado.png

ESO FPB

 

CFGM

 

sagrera 25 anys

Enquesta de Qualitat Alumnat

 

enquestame

CARTA EUROPEA

    CARTA EUROPEA.bmp

    CARTA ERASMUS DE EDUCACIÓN

            SUPERIOR 2014-2020

   ERASMUS CHARTER FOR HIGHER

            EDUCATION 2014-2020

comerç just

MEDIACIÓ ESCOLAR

mediacio

Usuaris en línia

Hi ha 25 convidats/des i cap membre en línia