Taxes


Instruccions

MODEL 046

- Taxes per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

Taxes de titularitat estatal 2015

- Taxa de titularitat estatal 059 (TÍTOLS BUP)

Taxes per a proves d'accés a cicles formatius

- Inscripció per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà

(inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova)

- Inscripció per a fer les proves d'accés als cicles formatius de grau superior

(inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova)