Títols oficials

ESO I FP BÀSICA (FPB)

Els Títols de Graduat en Educació Secundària (E.S.O.) i de Formació Professional Bàsica (FPB) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

BATXILLERAT I CILES MITJÀ I SUPERIOR D’FP

És obligatori sol·licitar els títols de batxiller i de tècnic i tècnic superior. 

Preguntes freqüents

Com es sol·licita el Títol?

S’ha de presentar a la secretaria de l’institut el justificant de pagament de les taxes (informació més abaix) i fotocòpia del DNI. 

 

Quan puc anar a recollir el meu Títol?

Els Títols solen tardar a arribar un any o dos des de que el solicites.

 

Si no puc anar jo personalment a retirar el meu títol?

Pots autoritzar una altra persona. S’ha de presentar l’imprés d’autorització i fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.

 

Si necessito el meu Títol i encara no ha arribat, què puc fer?

Sol·licita a la nostra Secretaria un certificat. Aquest tindrà la mateixa validesa que el document del Títol.

 

 
En cas de pèrdua d’un títol acadèmic no universitari, que puc fer?
 
 
Pot sol·licitar un certificat que justifiqui que està en disposició del mateix al següent enllaç: 
 
 

Pagament de Taxes

Pagaments de taxes a la Comunitat Autònoma:

 
 Taxa per reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial: