Presentació del Pla Digital del Centre i la Comissió TIC

La Comissió TIC i la Transformació Digital dels centres: intel·ligència sobre almenys tres pilars:

  • Sistemes Informàtics i Dispositius Intel·ligents.
  • Comunitat Educativa (Responsables de Gestió, Professorat, Alumnat i Famílies).
  • Ecosistemes o Grups Col·laboratius.

Vivim a l’era digital i treballam amb nadius digitals.

No podem anar contra corrent ni quedar fora del procés de transformació digital.

És la comunitat educativa qui s’ha d’adaptar al nou entorn digital.

Read more »