Consell Escolar

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar la Direcció del centre i aixeca acta de les seves decisions la Secretaria. Hi participen també el Cap d’Estudis i un representant de l’Ajuntament, a més dels representants del professorat, famílies, alumnat i personal no docent.

Algunes funcions del Consell Escolar:

 • Intervenir en el nomenament de la direcció.
 • Aprovar els pressupostos del centre.
 • Vetllar per l’optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.
 • Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals.
 • Supervisar la marxa general del centre.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Membres de la direcció del centre:
 • MATAS MARÍN, RAQUEL (Directora)
 • PALACIO HEREDIA, ALBERTO (Cap d’estudis)
 • SERRA BARBA. MARIA PILAR (Secretària)
Representants del professorat:
 • SALAS VIDAL, MARÍA DEL CARMEN
 • CIRER CARDONA, XAVIER
 • AGUILÓ SUREDA, MARIA MAGDALENA
 • MARIMÓN FRAU, MARIA FRANCISCA
 • FERNÁNDEZ GARCÍA, MARIA ISABEL
 • LAFUENTE ALMARZA, MARIA DE LAS MERCEDES
Representants de l’alumnat:
 • FIOL MARTÍNEZ , MATA
 • RODRÍGUEZ LPIA, KEVIN
 • MATAMALAS MARROIG, PAULA
Representants de les famílies:
 • JANER TORRENS, JOAN DAVID
Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
 • BASTIDA GÓMEZ, ENCARNA
Representant de l’Ajuntament:
 • QUETGLAS MAS, JOSEP JOAN
Representant de l’APIMA:
 • BELENGUER HERRERO, ROSA ISABEL