Administratiu i Economia

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·3r d’educació secundària obligatòria Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
·4t d’educació secundària obligatòria Economia
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Economia
-2n Modalitat de ciències Economia de l’empresa
Fonaments d’administració i gestió
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Economia de l’empresa
Fonaments d’administració i gestió

FPB: Formació Professional Bàsica; i Cicles Formatius

Títol professional bàsic en Serveis administratius Aplicacions bàsiques d’ofimàtica
Arxiu i comunicació
Atenció al client
Formació en centres de treball
Preparació de comandes i venda de productes
Tècniques administratives bàsiques
Tractament informàtic de dades
Tècnic en Activitats comercials Aplicacions informàtiques per al comerç
Comerç electrònic
Dinamització del punt de venda
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Gestió de compres
Gestió d’un petit comerç
Màrqueting en l’activitat comercial
Processos de venda
Serveis d’atenció comercial
Tècniques de magatzem
Tutoria
Venda tècnica
Tècnic en Gestió administrativa Comunicació empresarial i atenció al client
Empresa a l’aula
Empresa i administració
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Operacions administratives de compravenda
Operacions administratives de recursos humans
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Tècnica comptable
Tractament de la documentació comptable
Tractament informàtic de la informació
Tècnic superior en Assistència a la direcció Comunicació i atenció al client
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Gestió avançada de la informació
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Ofimàtica i procés de la informació
Organització d’esdeveniments empresarials
Procés integral de l’activitat comercial
Projecte d’assistència a la direcció
Protocol empresarial
Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Documents del departament