Una mica d’història

L’IES Guillem Sagrera començà la seva tasca docent el curs 1978-1979. Aleshores s’impartia l’ensenyament del Batxillerat Unificat Polivalent que pertanyia a la Llei General d’Educació de 1970. Des del curs 1996-1997 es duu a terme la LOGSE (1990), per tant, es poden estudiar l’Ensenyament Secundari Obligatori, el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, el de Ciències i Tecnologia, a més a més del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Administratiu i el Grau Superior de Secretariat.

L’institut es deia I.N.B. Mixt número 4 “Son Cotoner”, per tant, prengué el nom de la possessió on es va ubicar, encara que, al primer curs, les classes es donaren a l’escola d’EGB: Col·legi Nacional Eugeni López perquè l’edifici no estava acabat de construir. El centre començà amb 19 professors i aquest nombre ha anat augmentant de mica en mica fins arribar als 73 del curs 2005-2006. S’ha d’esmentar aquí la seva feina diària que ha configurat la personalitat d’aquest centre perquè sense un Equip Directiu i un professorat que imprimeix caràcter no s’educa a un alumnat que vol ésser educat. Les mils i mils d’hores d’aquestes persones dedicades al seu treball de cada dia han escrit la Història en majúscula d’aquest centre.

Com es deia més amunt l’institut abans de tenir un nom era un número, però ben aviat se n’hi cercà un, s’acordà en un claustre de professors que tant els pares com els alumnes com ells mateixos podien presentar propostes i cada grup d’alumnes tingué un vot. El dia 10 de novembre de 1979 s’obrí el termini de presentació de propostes i finalment es va fer una votació democràtica. El dia 11 d’abril de 1981 sortia el nom de Guillem Sagrera al BOE.

Aquest edifici va ésser lliurat els primers dies del mes de setembre de l’any 1979, era en un camp obert i ni tan sols hi havia il·luminació al carrer. Les classes del curs 1979-1980 començaren el 26 d’octubre. L’assignació en pessetes per a aquest curs fou de 361.000.

Hi havia aleshores un Consell Assessor format per quatre professors i els delegats dels alumnes que hi formaven part amb veu i vot . Molt abans de la LOGSE els alumnes d’aquest Centre tenien dret a ésser escoltats abans de la sessió d’avaluació i així ho pogueren fer des del dia 15 de desembre de 1979.

L’any 1980 la calefacció ja funcionava encara que el centre tenia un saldo negatiu. Es creà la figura de “vocal de grup” com a intermediari entre professors i alumnes i el dia 16 d’abril de 1986 el Director donà als tutors els fulls informatius sobre les eleccions per triar representants al primer Consell Escolar.

L’any 1983 l’Institut ja tenia una aula d’informàtica i alguns professors de matemàtiques donaren classes de reciclatge d’informàtica als seus companys. El primer IBM dels Instituts d’Ensenyament Secundari va ésser per al Guillem Sagrera gràcies a l’aportació de 600.000 pessetes de l’APA i es dugué a terme la gestió informatitzada de l’alumnat. També vam participar en el Projecte Atenea.

L’any 1983 l’Institut es va gastar 200.000 pessetes en un vídeo, la sala de vídeo era enfront de la biblioteca, la primera càmera de vídeo no va ésser adquirida fins l’any 1993.

Des de 1981 es fa, cada any, un viatge d’estudis i per tal de subvencionar-lo els alumnes solen fer una desfilada de models entre altres activitats. El 13 de febrer de 1982 els alumnes van demanar poder fer una festa de carnaval. La festa de l’Institut es celebrava a la sala d’actes a final de curs. A la sala d’actes a més d’obres de teatre també s’han fet festivals de música.

L’horari del Centre era matí i tarda, de les 8:30 fins a les 18:30 i no sorgeix la proposta d’impartir les classes de COU només als matins fins el 22 de setembre de 1983. L’any següent ja es proposa per al BUP la jornada única però aquesta no es durà a terme fins el curs 1988-1989.

El 28 de juny de 1985 l’Ajuntament ofereix subvencionar la il·luminació de les pistes d’esport a condició que puguin ésser emprades pels organismes esportius de la barriada. Els alumnes han guanyat alguns premis esportius com el I Premi de Futbol interescolar del curs 1981-1982. Una menció especial del I Torneig Interescolar d’handbol de l’any 1983. El I Premi de Natació del Campionat Insular de l’any 1984 i el I Torneig de Bàsquet del Club d’Esplai de Sa Vileta. L’any 1986 l’Institut Guillem Sagrera fou el primer classificat de les Festes de Son Rapinya com també de l’Esport Escolar del Govern Balear.

A més d’aquests premis el Departament d’Educació Física ha desenvolupat l’esport lúdic i educatiu més que el competitiu, el que és important són les connotacions de sociabilitat i participació de tots i totes, tinguin la capacitat que tinguin, promocionant els grups mixtos. Per una altra banda s’ha potenciat l’autonomia dels alumnes per tal que promoguin lligues internes on ells mateixos s’arbitren i formen equips esportius. Al primer esplai sempre es juguen partits de bàsquet, voleibol i futbol.

Més informació …