Filosofia

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Valors ètics
·2n d’educació secundària obligatòria Valors ètics
·3r d’educació secundària obligatòria Valors ètics
·4t d’educació secundària obligatòria Filosofia
Valors ètics

EEB: Educació Especial Bàsica; i PMAR

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR Valors ètics
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR Valors ètics

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-2n Modalitat de ciències Història de la filosofia
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Història de la filosofia

Documents del departament