Orientació

EEB: Educació Especial Bàsica; i PMAR

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR Educació plàstica, visual i audiovisual
Física i química
Geografia i història
Lingüístic i social
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Pràctic
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR Biologia i geologia
Científic i matemàtic
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Física i química
Lingüístic i social
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-2n Modalitat de ciències Psicologia
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Psicologia

FPB: Formació Professional Bàsica; i Cicles Formatius

Títol professional bàsic en Serveis administratius Ciències aplicades I
Ciències aplicades II
Comunicació i societat I
Comunicació i societat II

Documents del departament