Oferta educativa

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria  Biologia i geologia
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual I
Geografia i història
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Música I
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Valors ètics
·2n d’educació secundària obligatòria  Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Física i química
Geografia i història
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Segona llengua estrangera – Francès
Tecnologia I
Valors ètics

·3r d’educació secundària obligatòria 

Optatives:

 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Francès
 • Introducció a la filosofia
 • Recursos digitals II
Biologia i geologia
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual 
Física i química
Geografia i història
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Música II
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica/ Atenció Educativa
Segona llengua estrangera – Francès
Tecnologia i digitalització

·4t d’educació secundària obligatòria

 

Optatives:

 • Francès
 • Digitalització
 • Formació i Orientació Personal i Professional 
Biologia (en anglès) i geologia
Economia i Emprenedoria
Educació física
Física i química
Geografia i història
Llatí
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques A aplicades
Matemàtiques B aplicades
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica / Atenció educativa
Tecnologia
Educació en valors cívics i ètics

EEB: Educació Especial Bàsica (Aula UECCO)

·2n d’educació secundària obligatòria amb Diversificació(PDC)

Optatives:

 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Francès
 • Introducció a la filosofia
 • Recursos digitals II

 

*ACT Àmbit científic i tecnològic 

**ALS Àmbit lingüístic i social

 

Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual
Física i química (*ACT)
Geografia i història (**ALS)
Llengua castellana i literatura (**ALS)
Llengua catalana i literatura (**ALS)
Matemàtiques
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Valors ètics

·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR 

*ACT Àmbit científic i tecnològic 

**ALS Àmbit lingüístic i social

Educació física
Física i química (*ACT)
Geografia i història (**ALS)
Llengua castellana i literatura (**ALS)
Llengua catalana i literatura (**ALS)
Matemàtiques (*ACT)
Religió catòlica
Educació en valors cívics i ètics

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de Ciències 

Optatives:

 • Programació i Tractament de Dades I
 • Francès I
 • Tècniques Experimentals
 • Arts Escèniques
Biologia, Geologia i Ciències Ambientals
Dibuix tècnic 
Educació física
Filosofia
Física i química
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Matemàtiques I
Primera llengua estrangera I – Anglès
Religió catòlica I/ Atenció Educativa
Segona llengua estrangera – Francès I optativa
Treball de recerca de batxillerat I
Tecnologia i Enginyeria I

-1r Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 

Optatives:

 • Programació i Tractament de Dades I
 • Francès
 • Tècniques esperimentals
 • Arts escèniques
Economia
Educació física
Filosofia
Grec I
Història del món contemporani
Literatura universal – Català
Literatura universal – Castellà
Llatí 
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Anglès
Religió catòlica /Atenció Educativa

-1r Modalitat de Ciències 

Matemàtiques Generals

Optatives:

 • Programació i tractament de dades I
 • Francès I
 • Tècniques experimentals
 • Arts escèniques
Arts escèniques optativa
Biologia. geologia i Ciències ambientals
Dibuix tècnic 
Economia, emprenedoria i activitat empresarial
Física i Química
Història del món comtemporani
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques generals
Treball de recerca I
Francès optativa
Tecnologia i Enginyeria I

-2n Modalitat de Ciències i tecnologia 

 

Optatives:

Física

Programació i Tractament de Dades II

Francès II

Psicologia

Ampliació de Matemàtiques

Biologia
Religió catòlica II/ Atenció Educativa
Física
Dibuix Tècnic II
Química
Història de la filosofia
Tecnologia i Enginyeria II
Història d’Espanya
Treball de recerca de batxillerat
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Matemàtiques II
Primera llengua estrangera II – Anglès

-2n Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Optatives:

 • Física
 • Programació i Tractament de Dades II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Ampliació de Matemàtiques 
Llatí II
Empresa i Models de Negocis + Història de l’Art
Empresa i Models de Negocis + Geografia
Religió catòlica II/ Atenció Educativa
Història de la filosofia
Història de l’Art+Geogragia
Història d’Espanya
Treball de recerca de batxillerat
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Matemàtiques Aplicades II
Primera llengua estrangera II – Anglès

-2n Modalitat General

Ciències Generals 

 • Física
 • Programació i Tractament de Dades II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Ampliació de Matemàtiques
Moviments Culturals i Artístics
Química
Tecnologia i Enginyeria II
Dibuix artístic II
Geografia
Religió catòlica II/ Atenció Educativa
Història de la filosofia
Física
Història d’Espanya
Biologia
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Primera llengua estrangera II – Anglès
Treball de recerca de batxillerat

 

FPB: Formació Professional Bàsica; i Cicles Formatius

Títol professional bàsic en Serveis administratius  Aplicacions bàsiques d’ofimàtica
Arxiu i comunicació
Atenció al client
Ciències aplicades I
Ciències aplicades II (codi: 3010)
Comunicació i societat I
Comunicació i societat II
Formació en centres de treball
Preparació de comandes i venda de productes
Tècniques administratives bàsiques
Tractament informàtic de dades
Tècnic en Activitats comercials  Anglès
Aplicacions informàtiques per al comerç
Comerç electrònic
Dinamització del punt de venda
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Gestió de compres
Gestió d’un petit comerç
Màrqueting en l’activitat comercial
Processos de venda
Serveis d’atenció comercial
Tècniques de magatzem
Tutoria
Venda tècnica
Tècnic en Gestió administrativa  Anglès
Comunicació empresarial i atenció al client
Empresa a l’aula
Empresa i administració
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Operacions administratives de compravenda
Operacions administratives de recursos humans
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Tècnica comptable
Tractament de la documentació comptable
Tractament informàtic de la informació
Tècnic superior en Assistència a la direcció  Anglès
Comunicació i atenció al client
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Gestió avançada de la informació
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Ofimàtica i procés de la informació
Organització d’esdeveniments empresarials
Procés integral de l’activitat comercial
Projecte d’assistència a la direcció
Protocol empresarial
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Segona llengua estrangera – Francès