Física i química

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·2n d’educació secundària obligatòria Física i química
·3r d’educació secundària obligatòria Física i química
·4t d’educació secundària obligatòria Ciències aplicades a l’activitat professional
Cultura científica
Física i química

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències Cultura científica
Física i química
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Cultura científica
-2n Modalitat de ciències Física
Química

Documents del departament