Llengua castellana

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Llengua castellana i literatura
·2n d’educació secundària obligatòria Llengua castellana i literatura
·3r d’educació secundària obligatòria Llengua castellana i literatura
·4t d’educació secundària obligatòria Llengua castellana i literatura

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències Llengua castellana i literatura I
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Llengua castellana i literatura I
-2n Modalitat de ciències Llengua castellana i literatura II
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Llengua castellana i literatura II

Documents del departament