Entrades específiques de Cicles Formatius

Qüestionari ISEC (Índex social, econòmic i cultural) per a famílies

Els informem que una mostra de famílies del centre rebrà el qüestionari “ESTUDI SOBRE EL NIVELL SOCIAL,ECONÒMIC ICULTURAL DE LES FAMÍLIES I ESTUDIANTS I EL SEU GRAUD’IMPLICACIÓ EN LA VIDA ESCOLAR DELS CENTRES” amb l’objecte de calcular per al nostre centre l’indicador “ISEC”.

Els recordam que, segons la normativa vigent, les dades dels qüestionaris NO SERAN EMPRATS per a valoracions individuals de l’alumnat o per a establir classificacions dels centres. Per tot això, la informació subministrada per a les famílies serà anònima i confidencial.

Més informació…

EL PROGRAMA EOIES

A L’IES GUILLEM SAGRERA


El programa EOIES és un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes amb l’objectiu de facilitar una titulació de l’escola oficial d’idiomes per alumnat de centres d’ensenyament secundari i batxillerat.  Poden participar alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat .

Read more »