Resolució dels ajuts individualitzats d’alimentació

Benvolgudes famílies,

El motiu d’aquest escrit és comunicar-vos que ha sortit publicada la Resolució dels ajuts individualitzats d’alimentació al BOIB núm. 25 del dissabte 25 de febrer .

Els ajuts cobriran total o parcialment el cost del servei de migdia de plat del dia o piscolabis saludable (entrepà+fruita+aigua), depenent del servei que ofereixi la cafeteria del vostre centre.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins dia 13 de març i es preveu que la llista provisional d’admesos es publicarà a finals de març.

Les sol·licituds s’han de presentar al mateix centre educatiu on cursa estudis el vostre fill o filla, mitjançant l’imprès normalitzat que figura en l’annex 2 d’aquesta resolució (http://dgpice.caib.es) o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital.

Rebeu una cordial Salutació.

Read more »