Informació Chromebooks

 1. Procés de compra al portal Web d’ICONO
  • Adreça on comprar el dispositiu: iconoedu.com
  • Nombre de codi de centre: 07006512
  • Telèfons: 971379088 / 971377457
 2. Condicions de garantia ampliada ACER
 3. FAQ’s (preguntes freqüents)
 4. Procediment per desvincular/desenrolar un dispositiu del domini: S’ha de remetre un correu electrònic a cau@iesguillemsagrera.net, amb el seu número de sèrie de 22 dígits, des del correu electrònic de l’alumnat, o particular de la família; adjuntant una fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal, per tal de poder comprovar la seva titularitat.

  .