Llibres curs 2023-2024

Amb el fons d’ajuda de la Conselleria per a la Reutilització de Llibres i Material Escolar es subvenciona un llibre de lectura de català i de castellà (que suposa un estalvi per a cada família de 25-35€ de 1r a 4t d’ ESO) i la llicència Làzarus d’ICONO per al control de l’ús de les tecnologies a l’aula (un estalvi de 13,35€ , també per a les famílies de 1r a 4t d’ESO).

A més, volem informar que el centre gestiona la compra dels llibres tan sols perquè és la única manera que les famílies es beneficiïn del descompte que ens fan les editorials. També que realitzar la compra al centre dels llibres és voluntari i que l’estalvi de la conselleria abans esmentat no està condicionat en cap manera a la compra dels llibres en el centre. Tot l’alumnat de 1r a 4t d’ESO gaudirà de la subvenció del fons de Reutilització de Llibres de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

Els alumnes que facin 3r o 4t de PDC no han de fer l’ingrés per a adquirir els llibres de 3r o 4t ordinari. Ja seran informats al començament del curs del material que utilitzaran juntament amb el Chromebook.

S’ha de fer un ingrés de l’import corresponent al compte corrent del centre CCC ES31 2100 6899 2813 0002 3766.

El pagament es pot fer des de la plana Web anant a: «secretaria» «pagaments» «codi 0777622».

Read more »