Consell Escolar

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar el Director del centre i aixeca acta de les seves decisions el Secretari. Hi participen també el Cap d’Estudis i un representant de l’Ajuntament, a més dels representants dels professors, pares, alumnes i personal no docent.

Algunes funcions del Consell Escolar:

 • Intervenir en el nomenament del director.
 • Aprovar els pressupostos del centre.
 • Vetllar per l’optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.
 • Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals.
 • Supervisar la marxa general del centre.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Presidenta:
 • Dolors Palmer Sans (Directora)
Representants dels professors:
 • Francesca Cabot Clar
 • Miquel Company Bernal
 • Margarita Gayà Moreno
 • Pere Janer Mulet
 • Catalina Flexas Barceló
 • Maria de las Mercedes Lafuente Almarza
 • Paloma Sainz Calvo (Cap d’Estudis)
 • Raquel Matas Marín (Secretària)
Representants dels alumnes:
 • Paola Millán Carmona
 • Ramón Garau López
Suplents dels alumnes:
 • Mohamed Diop Niang
 • Pablo Enrique Costa Macedo
 • Yvonne Pérez Sánchez
 • Amina Paz Peral
Representant dels pares:
 • Alicia Llabrés Bernat
 • Joan Lliteras Bernad
Suplents dels pares:
 • Macarena García Guerrero
 • Maria Elena Durán Delgado
Representant del personal no docent:
 • María Isabel Marqués Pons
Representant de l’Ajuntament:
 • Josep J. Quetglas Mas
Representant de l’APIMA:
 • Magdalena Aguiló Victory