Consell Escolar

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar la Direcció del centre i aixeca acta de les seves decisions la Secretaria. Hi participen també el Cap d’Estudis i un representant de l’Ajuntament, a més dels representants del professorat, famílies, alumnat i personal no docent.

Algunes funcions del Consell Escolar:

 • Intervenir en el nomenament de la direcció.
 • Aprovar els pressupostos del centre.
 • Vetllar per l’optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.
 • Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals.
 • Supervisar la marxa general del centre.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Membres de la direcció del centre:
 • MATAS MARÍN, RAQUEL (Directora)
 • GARCÍA COMINO, MONTSERRAT (Cap d’estudis)
 • TERRASA SAGRERA, MARIA PAZ (Secretària)
Representants del professorat:
 • SALAS VIDAL, MARÍA DEL CARMEN
 • CIRER CARDONA, XAVIER
 • AGUILÓ SUREDA, MARIA MAGDALENA
 • COMPANY BERNAL, MIQUEL
 • LAFUENTE ALMARZA, MARIA DE LAS MERCEDES
Representants de l’alumnat:
 • OLIVER PRIETO, NADIUSKA
 • SERRANO RUBI, VICTOR
 • SERGI FIOL MARTÍNEZ
Representants de les famílies:
 • BELENGUER HERRERO, ROSA ISABEL
 • DURÁN DELGADO, MARIA ELENA
Representant del personal no docent:
 • MARQUES PONS, ISABEL
Representant de l’Ajuntament:
 • QUETGLAS MAS, JOSEP JOAN
Representant de l’APIMA:
 • MAURA BUJOSA, LORENZO JAVIER