Oferta educativa

ESO: Educació Secundària Obligatòria; i PRAQ

·1r d’educació secundària obligatòria  Biologia i geologia
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual I
Geografia i història
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Música I
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Valors ètics
·2n d’educació secundària obligatòria  Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Física i química
Geografia i història
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Música II
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Segona llengua estrangera – Francès
Tecnologia I
Valors ètics
·3r d’educació secundària obligatòria  Biologia i geologia
Cultura clàssica
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Física i química
Geografia i història
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
Música II
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Segona llengua estrangera – Francès
Tecnologia II
Valors ètics
·4t d’educació secundària obligatòria  Arts escèniques i dansa
Biologia i geologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Cultura científica
Cultura clàssica
Economia
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual
Filosofia
Física i química
Geografia i història
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
Llatí
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
Música
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Segona llengua estrangera – Francès
Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació
Valors ètics

EEB: Educació Especial Bàsica; i PMAR

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR  Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual
Física i química
Geografia i història
Lingüístic i social
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Pràctic
Primera llengua estrangera – Anglès
Religió catòlica
Tecnologia I
Valors ètics
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR  Biologia i geologia
Científic i matemàtic
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Física i química
Geografia i història
Lingüístic i social
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques
Religió catòlica
Tecnologia II
Valors ètics

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències  Biologia i geologia
Cultura científica
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Educació física
Filosofia
Física i química
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llenguatge i pràctica musical
Matemàtiques I
Primera llengua estrangera I – Anglès
Religió catòlica I
Segona llengua estrangera – Francès I
Tecnologies de la informació i la comunicació I
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials  Cultura científica
Economia
Educació física
Filosofia
Grec I
Història del món contemporani
Literatura universal – Català
Literatura universal – Castellà
Llatí I
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llenguatge i pràctica musical
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Primera llengua estrangera I – Anglès
Religió catòlica I
Segona llengua estrangera – Francès I
Tecnologies de la informació i la comunicació I
-2n Modalitat de ciències  Anàlisi musical II
Arts escèniques
Biologia
Ciències de la terra i el medi ambient
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Economia de l’empresa
Física
Fonaments d’administració i gestió
Geografia
Geologia
Història de la filosofia
Història d’Espanya
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Matemàtiques II
Primera llengua estrangera II – Anglès
Psicologia
Química
Segona llengua estrangera – Francès II
Tecnologies de la informació i la comunicació II
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials  Anàlisi musical II
Arts escèniques
Biologia
Ciències de la terra i el medi ambient
Dibuix artístic II
Economia de l’empresa
Fonaments d’administració i gestió
Geografia
Grec II
Història de la filosofia
Història de l’art
Història d’Espanya
Llatí II
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Primera llengua estrangera II – Anglès
Psicologia
Segona llengua estrangera – Francès II
Tecnologies de la informació i la comunicació II

FPB: Formació Professional Bàsica; i Cicles Formatius

Títol professional bàsic en Serveis administratius  Aplicacions bàsiques d’ofimàtica
Arxiu i comunicació
Atenció al client
Ciències aplicades I
Ciències aplicades II (codi: 3010)
Comunicació i societat I
Comunicació i societat II
Formació en centres de treball
Preparació de comandes i venda de productes
Tècniques administratives bàsiques
Tractament informàtic de dades
Tècnic en Activitats comercials  Anglès
Aplicacions informàtiques per al comerç
Comerç electrònic
Dinamització del punt de venda
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Gestió de compres
Gestió d’un petit comerç
Màrqueting en l’activitat comercial
Processos de venda
Serveis d’atenció comercial
Tècniques de magatzem
Tutoria
Venda tècnica
Tècnic en Gestió administrativa  Anglès
Comunicació empresarial i atenció al client
Empresa a l’aula
Empresa i administració
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Operacions administratives de compravenda
Operacions administratives de recursos humans
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Tècnica comptable
Tractament de la documentació comptable
Tractament informàtic de la informació
Tècnic superior en Assistència a la direcció  Anglès
Comunicació i atenció al client
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Gestió avançada de la informació
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Ofimàtica i procés de la informació
Organització d’esdeveniments empresarials
Procés integral de l’activitat comercial
Projecte d’assistència a la direcció
Protocol empresarial
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Segona llengua estrangera – Francès