Llengües estrangeres

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Primera llengua estrangera – Anglès
·2n d’educació secundària obligatòria Primera llengua estrangera – Anglès
Segona llengua estrangera – Francès
·3r d’educació secundària obligatòria Primera llengua estrangera – Anglès
Segona llengua estrangera – Francès
·4t d’educació secundària obligatòria Primera llengua estrangera – Anglès
Segona llengua estrangera – Francès

EEB: Educació Especial Bàsica

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR Primera llengua estrangera – Anglès
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR Primera llengua estrangera – Anglès

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències Primera llengua estrangera I – Anglès
Segona llengua estrangera – Francès I
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Primera llengua estrangera I – Anglès
Segona llengua estrangera – Francès I
-2n Modalitat de ciències Primera llengua estrangera II – Anglès
Segona llengua estrangera – Francès II
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Primera llengua estrangera II – Anglès
Segona llengua estrangera – Francès II

FPB: Formació Professional Bàsica; i Cicles Formatius

Tècnic en Activitats comercials Anglès
Tècnic en Gestió administrativa Anglès
Tècnic superior en Assistència a la direcció Anglès
Segona llengua estrangera – Francès

Documents del departament

Anglès:

Francès: