Educació física

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Educació física
·2n d’educació secundària obligatòria Educació física
·3r d’educació secundària obligatòria Educació física
·4t d’educació secundària obligatòria Educació física

EEB: Educació Especial Bàsica; i PMAR

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR Educació física
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR Educació física

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències Educació física
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Educació física

Documents del departament