Música

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Música I
·2n d’educació secundària obligatòria Música II
·3r d’educació secundària obligatòria Música II
·4t d’educació secundària obligatòria Música

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències Llenguatge i pràctica musical
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Llenguatge i pràctica musical
-2n Modalitat de ciències Anàlisi musical II
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Anàlisi musical II

Documents del departament