Títols oficials

ESO I FP BÀSICA (FPB)

Els Títols de Graduat en Educació Secundària (ESO) i de Formació Professional Bàsica (FPB) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

BATXILLERAT I CICLES MITJÀ I SUPERIOR D’FP

És obligatori sol·licitar els títols de batxiller i de tècnic i tècnic superior. 

Preguntes freqüents

Com es sol·licita el Títol?
  • S’ha de presentar a la secretaria de l’institut el justificant de pagament de les taxes (informació més abaix) i fotocòpia del DNI. 
Quan puc anar a recollir el meu Títol?
  • Els Títols solen tardar a arribar un any o dos des de que el sol·licites.
Si no puc anar jo personalment a retirar el meu títol?
  • Pots autoritzar una altra persona. S’ha de presentar l’imprès d’autorització i fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.
Si necessito el meu Títol i encara no ha arribat, què puc fer?
  • Sol·licita a la nostra Secretaria un certificat. Aquest tindrà la mateixa validesa que el document del Títol.
En cas de pèrdua d’un títol acadèmic no universitari, que puc fer?    
  • Pot sol·licitar un certificat que justifiqui que està en disposició del mateix al següent enllaç: Sol·licitud justificant  

Pagament de Taxes

Pagaments de taxes a la Comunitat Autònoma:

Pagaments de taxes al Govern de l’Estat: