Biologia i Geologia

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Biologia i geologia
·3r d’educació secundària obligatòria Biologia i geologia
·4t d’educació secundària obligatòria Biologia i geologia

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-2n Modalitat de ciències Biologia
Ciències de la terra i el medi ambient
Geologia
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Biologia
Ciències de la terra i el medi ambient

Documents del departament