Geografia i Història

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Geografia i història
·2n d’educació secundària obligatòria Geografia i història
·3r d’educació secundària obligatòria Geografia i història
·4t d’educació secundària obligatòria Geografia i història

EEB: Educació Especial Bàsica; i PMAR

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR Geografia i història
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR Geografia i història

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Història del món contemporani
-2n Modalitat de ciències Geografia
Història d’Espanya
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Geografia
Història de l’art
Història d’Espanya

Documents del departament