Religió

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Religió catòlica
·2n d’educació secundària obligatòria Religió catòlica
·3r d’educació secundària obligatòria Religió catòlica
·4t d’educació secundària obligatòria Religió catòlica

EEB: Educació Especial Bàsica; i PMAR

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR Religió catòlica
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR Religió catòlica

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències Religió catòlica I
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Religió catòlica I

Documents del departament