Micro-formacions i entrades relacionades amb les TIC

Presentació del Pla Digital del Centre i la Comissió TIC

La Comissió TIC i la Transformació Digital dels centres: intel·ligència sobre almenys tres pilars:

 • Sistemes Informàtics i Dispositius Intel·ligents.
 • Comunitat Educativa (Responsables de Gestió, Professorat, Alumnat i Famílies).
 • Ecosistemes o Grups Col·laboratius.

Vivim a l’era digital i treballam amb nadius digitals.

No podem anar contra corrent ni quedar fora del procés de transformació digital.

És la comunitat educativa qui s’ha d’adaptar al nou entorn digital.

Read more »

8M Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora

Bon dia a tothom.

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora, des d’aquesta coordinació, volem aportar també el nostre petit gra d’arena en l’avanç de l’ús no sexista de la llengua. Segons la UOC – Universitat Oberta de Catalunya, hauríem de fer ús dels mots i expressions despersonalitzats que fan referència a la funció, a l’organisme o a la unitat, a la titulació, etc. en lloc de la persona. Són útils per retolar despatxos i per a encapçalaments i títols de crèdits (i eviten l’ús de formes dobles).

8M-1024x576

Read more »

Transformació Digital – SELFIEforTEACHERS

digitalitzacioiesguillemsagrera.wordpress.com

 • Els centres educatius han d’elaborar el seu pla digital, comptaran amb un assessor digital de l’IBSTEAM i facilitaran l’acreditació digital dels docents
 • En el període 2021-2024 s’invertiran més de 7 milions d’euros per millorar la competència digital i la formació de 14.476 docents dels 456 centres de Balears
 • Fins a 2025 es preveu distribuir 15.000 dispositius per a alumnat vulnerable, capacitar els claustres de 354 centres i instal·lar 5.520 aules digitals
 • Aules i dispositius suposaran una inversió de 22 milions d’euros procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Informació Chromebooks

 1. Procés de compra al portal Web d’ICONO
  • Adreça on comprar el dispositiu: iconoedu.com
  • Nombre de codi de centre: 07006512
  • Telèfons: 971379088 / 971377457
 2. Condicions de garantia ampliada ACER
 3. FAQ’s (preguntes freqüents)
 4. Procediment per desvincular/desenrolar un dispositiu del domini: S’ha de remetre un correu electrònic a cau@iesguillemsagrera.net, amb el seu número de sèrie de 22 dígits, des del correu electrònic de l’alumnat, o particular de la família; adjuntant una fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal, per tal de poder comprovar la seva titularitat.

NOTA: Abans de desvincular el dispositiu, l’alumne retirarà, si s’escau, la informació del Chromebook, ja que es reinstal·la de fàbrica.

        

INDICACIONS PER A L’ALTA AL GESTIB

Si no teníeu usuari de Gestib, aquests dies vos haurà arribat un SMS amb el vostre usuari i un enllaç.
El primer que heu de fer és obrir aquest enllaç.
 
1- Emplenau la pàgina amb les mateixes dades que heu posat al formulari de matrícula.
2- Pitjau el botó “No sóc un robot”
3- Pitjau el botó “Enviar sol·licitud”
 
 Rebreu un enllaç al mail per verificar la sol·licitud. Es generarà un SMS. 
 Aquest SMS conté una contrasenya PROVISIONAL i un enllaç.
 
ABANS DE 24 HORES HAUREU D’ENTRAR A L’ENLLAÇ I CANVIAR LA CONTRASENYA.
 

Instruccions completes aquí.

Vídeo tutorial aquí.