8M Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora

Bon dia a tothom.

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora, des d’aquesta coordinació, volem aportar també el nostre petit gra d’arena en l’avanç de l’ús no sexista de la llengua. Segons la UOC – Universitat Oberta de Catalunya, hauríem de fer ús dels mots i expressions despersonalitzats que fan referència a la funció, a l’organisme o a la unitat, a la titulació, etc. en lloc de la persona. Són útils per retolar despatxos i per a encapçalaments i títols de crèdits (i eviten l’ús de formes dobles).

8M-1024x576

Es pot fer servir… Per substituir…
direcció d’estudis director / directora d’estudis
tutoria tutor(s) / tutora
consultoria consultor(s) / consultora
secretaria secretari / secretària
consell de redacció / redacció redactor(s) / redactora
consell assessor / assessoria assessor(s) / assessora
coordinació coordinador(s) / coordinadora
col·laboracions col·laborador(s) / col·laboradora
notaria notari / notària
ministeri ministre / ministra
traducció traductor(s) / traductora
distribucions distribuïdor / distribuïdora

Altres solucions, segons el lloc on hagi d’anar l’escrit, són les següents:

Alcaldia [millor que L’alcalde]
Gabinet de psicologia [millor que Psicòlegs]
Imprès a… [millor que Impressor/a]

Per aquest motiu, a més a més de la Normalització dels correus electrònics dels grups del Google Workspace, presentada abans del pont de la Diada les Illes Balears, hem creat tot un seguit de malnoms o “alias” seguint les recomanacions anteriors, pels càrrecs unipersonals del nostre centre que detallam a continuació:

Direcció i Tutoria Cap d’Estudis, Departament i Coordinació
direccio@iesguillemsagrera.net cap.estudis.eso.1.4@iesguillemsagrera.net
tutoria.eeb.1@iesguillemsagrera.net cap.estudis.eso.2.3@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.1a@iesguillemsagrera.net cap.estudis.bat.fp@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.1b@iesguillemsagrera.net cap.dep.administratiu.economia@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.1c@iesguillemsagrera.net cap.dep.biologia.geologia@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.1d@iesguillemsagrera.net cap.dep.dibuix@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.2a@iesguillemsagrera.net cap.dep.educacio.fisica@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.2b@iesguillemsagrera.net cap.dep.filosofia@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.2c@iesguillemsagrera.net cap.dep.fisica.quimica@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.2d@iesguillemsagrera.net cap.dep.geografia.historia@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.3a@iesguillemsagrera.net cap.dep.llengua.castellana@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.3b@iesguillemsagrera.net cap.dep.llengua.catalana@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.3c@iesguillemsagrera.net cap.dep.llengues.classiques@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.3pmar@iesguillemsagrera.net cap.dep.llengues.estrangeres@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.4a@iesguillemsagrera.net cap.dep.matematiques@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.4b@iesguillemsagrera.net cap.dep.musica@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.4c@iesguillemsagrera.net cap.dep.orientacio@iesguillemsagrera.net
tutoria.eso.4praq@iesguillemsagrera.net cap.dep.religio@iesguillemsagrera.net
tutoria.bat.1a@iesguillemsagrera.net cap.dep.tecnologia@iesguillemsagrera.net
tutoria.bat.1b@iesguillemsagrera.net coor.qualitat@iesguillemsagrera.net
tutoria.bat.2a@iesguillemsagrera.net coor.convivencia@iesguillemsagrera.net
tutoria.fpb.1@iesguillemsagrera.net coor.coeducacio@iesguillemsagrera.net
tutoria.fpb.2@iesguillemsagrera.net coor.tutories.1r.cicle.eso@iesguillemsagrera.net
tutoria.fp.ga.1@iesguillemsagrera.net coor.formacio.en.centres@iesguillemsagrera.net
tutoria.fp.ga.2@iesguillemsagrera.net coor.riscos.laborals@iesguillemsagrera.net
tutoria.fp.ad.1@iesguillemsagrera.net coor.act.extraescolars@iesguillemsagrera.net
tutoria.fp.ad.2@iesguillemsagrera.net coor.com.medi.ambient@iesguillemsagrera.net
tutoria.fp.ac.1@iesguillemsagrera.net coor.com.linguistica@iesguillemsagrera.net
tutoria.fp.ac.2@iesguillemsagrera.net coor.centres.per.la.salud@iesguillemsagrera.net

A més a més, hem normalitzat la pàgina del Consell Escolar; hem modificat la pàgina de Coordinacions, canviant les formules Coordinador/a per la neutre de Coordinació; així com la d’Equip Directiu, canviant Director/a per Direcció i Secretàri/a per Secretaria.

Veure l’original…