Tecnologia

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·2n d’educació secundària obligatòria Tecnologia I
·3r d’educació secundària obligatòria Tecnologia II
·4t d’educació secundària obligatòria Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació

EEB: Educació Especial Bàsica; i PMAR

·2n d’educació secundària obligatòria amb PMAR Tecnologia I
·3r d’educació secundària obligatòria amb PMAR Tecnologia II

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat de ciències Tecnologia i Enginyeria I
Tecnologies de la informació i la comunicació I
-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Tecnologies de la informació i la comunicació I
-2n Modalitat de ciències Tecnologia i Enginyeria II
Tecnologies de la informació i la comunicació II
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Tecnologies de la informació i la comunicació II

Documents del departament