Llengua catalana

ESO: Educació Secundària Obligatòria

·1r d’educació secundària obligatòria Llengua catalana i literatura
·2n d’educació secundària obligatòria Llengua catalana i literatura
·3r d’educació secundària obligatòria Llengua catalana i literatura
·4t d’educació secundària obligatòria Arts escèniques i dansa
Llengua catalana i literatura

Batxillerat de Ciències; i d’Humanitats i Ciències Socials

-1r Modalitat d’humanitats i ciències socials Literatura universal
Llengua catalana i literatura I
-2n Modalitat de ciències Arts escèniques
Llengua catalana i literatura II
-2n Modalitat d’humanitats i ciències socials Arts escèniques
Llengua catalana i literatura II

Documents del departament