ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS 2021

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL A L’IES GUILLEM SAGRERA

26/10/2021 10.45 h. Despatx de la directora. Sorteig públic dels membres de la Junta Electoral.
28/10/2021 10.45 h. Constitució de la Junta Electoral.
29/10/2021 Exposició dels censos. Inici del període de reclamacions.
02/11/2021 14.00 h. Fi del període de reclamacions
05/11/2021-12/11/2021 Termini de presentació de candidatures. 12.00 h. de dia 12/11/2021
16/11/2021 Proclamació de candidatures provisionals
17/11/2021 12.00 h. Fi del termini de reclamacions
30/11/2021 14.00-18.00 h. Eleccions pares i mares
09/12/2021 Proclamació de candidats/es electes
15/12/2021 Sessió de constitució del nou Consell Escolar