Qüestionari ISEC (Índex social, econòmic i cultural) per a famílies

Els informem que una mostra de famílies del centre rebrà el qüestionari “ESTUDI SOBRE EL NIVELL SOCIAL,ECONÒMIC ICULTURAL DE LES FAMÍLIES I ESTUDIANTS I EL SEU GRAUD’IMPLICACIÓ EN LA VIDA ESCOLAR DELS CENTRES” amb l’objecte de calcular per al nostre centre l’indicador “ISEC”.

Els recordam que, segons la normativa vigent, les dades dels qüestionaris NO SERAN EMPRATS per a valoracions individuals de l’alumnat o per a establir classificacions dels centres. Per tot això, la informació subministrada per a les famílies serà anònima i confidencial.

Més informació…