Entrades generals del Centre

Llibres curs 2023-2024

Amb el fons d’ajuda de la Conselleria per a la Reutilització de Llibres i Material Escolar es subvenciona un llibre de lectura de català i de castellà (que suposa un estalvi per a cada família de 25-35€ de 1r a 4t d’ ESO) i la llicència Làzarus d’ICONO per al control de l’ús de les tecnologies a l’aula (un estalvi de 13,35€ , també per a les famílies de 1r a 4t d’ESO).

A més, volem informar que el centre gestiona la compra dels llibres tan sols perquè és la única manera que les famílies es beneficiïn del descompte que ens fan les editorials. També que realitzar la compra al centre dels llibres és voluntari i que l’estalvi de la conselleria abans esmentat no està condicionat en cap manera a la compra dels llibres en el centre. Tot l’alumnat de 1r a 4t d’ESO gaudirà de la subvenció del fons de Reutilització de Llibres de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

Els alumnes que facin 3r o 4t de PDC no han de fer l’ingrés per a adquirir els llibres de 3r o 4t ordinari. Ja seran informats al començament del curs del material que utilitzaran juntament amb el Chromebook.

S’ha de fer un ingrés de l’import corresponent al compte corrent del centre CCC ES31 2100 6899 2813 0002 3766.

El pagament es pot fer des de la plana Web anant a: «secretaria» «pagaments» «codi 0777622».

Read more »

Projecte El Sagrera, espai lliure de mòbils

Com sabeu en aquest any s’han fet una sèrie d’accions sempre aspirant a una millora de la qualitat educativa. Cal repetir que la nostra prioritat és l’alumnat i que són els veritables protagonistes. La recerca de la qualitat educativa implica afavorir el clima educatiu al centre. No podem oblidar les hores que estan a les nostres mans i hem de vetllar per la seva integritat física i emocional. És sempre des d’aquesta mirada que hem implementat aquest projecte. El claustre ha arribat a la conclusió que crear un espai sense mòbils ajudarà al fet que l’alumnat pugui centrar-se en el que és veritablement important: els seus estudis i el seu èxit acadèmic. Aquesta és la nostra fita i és per aquest motiu que també creiem que la vostra implicació és molt important per aconseguir dur-lo a terme amb èxit. 

Read more »

Lliurament de premi concurs contra el tabaquisme

Enhorabona a les nostres alumnes: Marta Fiol Martinez, Anabella Rodriguez Vargas i Lucia Castañer Roldan, per el Primer Premi a la categoria de Clipmetratges, del 8è Concurs de Pòsters i Clipmetratges organitzat per la Conselleria de Salut i Consum, Conselleria d’Educació i Formació Professional, Associació Espanyola Contra el Càncer i Programes de Prevenció en Drogodependències i altres Addiccions (PADIB).

Read more »

Pla Digital de Centre (PDC)

El present Pla Digital de Centre (d’ara endavant, PDC) ha estat consensuat i desenvolupat pels membres encarregats de dinamitzar i millorar la Competència Digital Educativa del centre (#CompDigEdu) seguint les instruccions de principi de curs proporcionades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears – IBSTEAM. Ha estat inclòs al Projecte Educatiu de Centre (PEC) després de ser aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar a les dates indicades en el present document.

Read more »