Títols oficials

ESO I FP BÀSICA (FPB)

Els Títols de Graduat en Educació Secundària (E.S.O.) i de Formació Professional Bàsica (FPB) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

BATXILLERAT I CILES MITJÀ I SUPERIOR D’FP

És obligatori sol·licitar els títols de batxiller i de tècnic i tècnic superior. 

Preguntes freqüents

Com es sol·licita el Títol?

S’ha de presentar a la secretaria de l’institut el justificant de pagament de les taxes (informació més abaix) i fotocòpia del DNI. 

 

Quan puc anar a recollir el meu Títol?

Els Títols solen tardar a arribar un any o dos des de que el solicites.

 

Si no puc anar jo personalment a retirar el meu títol?

Pots autoritzar una altra persona. S’ha de presentar l’imprés d’autorització i fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original també en vigor del de la persona autoritzada.

 

Si necessito el meu Títol i encara no ha arribat, què puc fer?

Sol·licita a la nostra Secretaria un certificat. Aquest tindrà la mateixa validesa que el document del Títol.

 
 

Pagament de Taxes

Pagaments de taxes a la Comunitat Autònoma:

 
 Taxa per reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial: