Departament de Matemàtiques


Components del departament.

Criteris de qualificació.

Estàndards d'aprenentatge avaluables.

Sistema de recuperació de pendents.

- Presentació de les assignatures del Departament:

*Matemàtiques de 1r d'ESO  

*Matemàtiques de 2n d'ESO

*Matemàtiques de 3r d'ESO

*Matemàtiques de 4t d'ESO Opció A  Opció B

*Matemàtiques de batxillerat

(Actualitzat 29/10/19)